Bedrijven

Individueel coachtraject

Merk je dat een collega

  • Ineens wat minder presteert dan anders (minder werkuren, minder nauwkeurig werk…);
  • Zonder concrete aanleiding ineens heel wat extra werkuren presteert;
  • Minder betrokken is bij het werk dan voordien;
  • Minder alert is op het werk;
  • Blokkeert of panikeert wanneer er een extra taak wordt toegewezen;
  • Opeens een kort lontje heeft of zich direct aangevallen voelt als er feedback wordt gegeven?

Heb je al één of meerdere gesprekken hierover gevoerd, maar lijk je niet door te dringen of lijkt er niet echt veel te veranderen?

Aarzel dan niet en stel hem/haar een individueel coachtraject voor waarbij hij/zij in volledige discretie zijn/haar verhaal kan komen doen en tools aangereikt krijgt om de zaken die aan de oorzaak liggen (vaak is dit een combinatie van privézaken en werkgerelateerde issues) beter de baas te kunnen.

Je kiest uiteraard zelf hoeveel sessies je voor rekening van het bedrijf neemt. Het staat jouw collega vrij om nadien het traject verder te zetten op eigen kosten.

Let wel, forceer nooit iemand om met een coachtraject te starten. Coaching werkt immers enkel als men zelf gemotiveerd is om gecoacht te worden.


Workshop hartcoherentie

Een workshop hartcoherentie kan een waardevolle bijdrage leveren aan stressreductie en -preventie op de werkvloer. Hierin worden werknemers niet alleen bewuster van hun eigen stressniveau en de impact daarvan op hun welzijn, maar krijgen ze ook de basisprincipes van hartcoherentie aangeleerd. 


Training stressreductie en burn-out preventie

In het najaar van 2024 start ik met het geven van trainingen over stressreductie en burn-out preventie. Aarzel niet om hierover nu al contact op te nemen.